Poseidon, Yunan  mitolojisinde denizler,  depremler ve atlar  tanrısı. Kronus ile  Rheia'nın oğlu. Zeus  ve Hades'in kardeşi.  Roma mitolojisi`nde  Neptün (Neptunus)  olarak bilinir.   En önemli silahı üç  dişli bir yabadır ve bu  yabayı yere  vurduğunda depremler  meydana gelir.  Poseidon hırs ve gücü  temsil eder. Poseidon'un hırsı Atlantis'in yok olmasına sebep  olmuştur. Bunun nedeni ise dünyanın en mükemmel  şehrini inşa etme arzusudur. Karanlığın ve İşkencenin  tanrısı olan Gorgos'la ölümüne savaş içindedir. Karanlığın ve işkencenin tanrısı olan Gorgos, Zeus'u  kıskanmaktadır. Bu yüzden Olimpos'ta kargaşa ve kaos  yarattığından güçleri bir taşa hapsedilerek ve bir şart  koyularak serbest bırakılmıştır. Bu şart ise ne zaman  birini öldürmek üzere olsa ona bir dilek hakkı vermektir.  Fakat o bu dilekleri çok iyi inceleyerek onu dileyenin  alehine bir şekilde gerçekleştirmektedir.  Poseidon Dorlar'ın göçlerinden önce Peloponnesos ile  Boiotia'da saygı görürdü. Üç dişli yabası ile denizleri  allak bullak eder, karaları sarsar, depremler yollardı.  Bunun için Poseidon'a Enosikhthon ile Gaeiokhos (yerin  altında yürüyen) de denir. Ayrıca atların da tanrısıydı; En eski efsanelerde sık sık at şeklinde tasvir edilir. Pegasus, Poseidon ile zorla sahip olduğu Medusa'nın çocuğudur.  Poseidon Şerefine tertiplenen araba yarışları içinde,  Korinthos'ta yapılan İsthmia yarışarı en meşhurlarıdır. Atina'da bulunan  Erekhteion'da,  Poseidon'la Athena  arasında ki yarışın  izleri görülür;  Poseidon, üç dişli  asasını vurunca kaya da koca bir yarık  açılmıştır. Zeus'un  kızı olan Athena'ya  Atina'da yenilmiştir. Neptün heykeli,  Bristol, İngiltere
denizler, depremler ve atlar tanrısı poseidon
ana sayfa kozmo güncel astroloji mitoloji yeme & içme sağlık & güzellik giyim & kuşam ev & dekor bağ & bahçe forum
Roma dönemi Paestum antik kenti, Poseidon Tapınağı Ailesi  Yüceliğine uygun bir şekilde, Zeus'un kardeşi olan  Poseidon, Amphitrite ile evlenmiştir. Amphitrite deniz dibi  tanrıçasıdır. Poseidon'un oğullarından biri Amykos'tur.  Bebryklerin kralıdır. Ülkesinin kıyılarına gelen yabancıları yumruk dövüşlerine zorlar, yenilenleri öldürür. Argonautlar, Bebryk'ler iline  geldiklerinde Amykos Polydeukes'e yenilir ve artık  tehlikesiz bir hale gelir.  Poseidon'un bir diğer oğlu Kyknos'tur. Akhilleus  tarafından Troya önlerinde öldürülmüş ve babası  tarafından kuğuya dönüştürülmüştür. Babası Titan  Kronos'tur. Zeus'u tahttan indirirken diğer tanrı ve  tanrıçalardan yardım almıştır. Zeus'u altın ağla  yakalamışlardır. Fakat Zeus bu ağdan kurtulmayı  basarmıştır. Türkiye  Poseidon kültürü, Türkiye'de çok yaygın olmamasına  rağmen, en önemli merkezlerinden biri olan Panionion,  Aydın'a bağlı Dilek Yarımadasındadır. Panionion'nun  önemi Poseidon'a adanmış bir tapınağın olması ve  bölgenin, Anadoludaki, en güçlü yunan-kent birliği olan  İyon Birliğinin kültürel merkezi ve geleneksel festival  alanı olmasıdır. Türkiye'de Poseidon ile ilgili veya  Posedion inancının olduğu yerler; Katakekaumene (Yanık Topraklar), Frigya  yakınlarında iç kısımlarda bulunan bu bölgede Poseidon  inancının yerleşmesi deniz ile ilgili değil, bölgenin sismik  olarak hareketli olması ve Posidon'un yeri sarsan tanrı  olarak deprem nedeni olarak görülmesidir.  Milet, Poseidon Helikonios (Yunanistanda bir antik kent  olan Helike'ye ithafen "Helike şehrinden gelen"