ana sayfa kozmo güncel astroloji mitoloji yeme & içme sağlık & güzellik giyim & kuşam ev & dekor bağ & bahçe forum boğa
MARS (ARES) İran’da yolcuları, kimsesizleri koruyan bir  melek iken, Yunanlılar’da Fırtına Tanrısı,  daha sonra da Savaş Tanrısı olur. Ares Yunan tanrılarının en sevilmeyeni, en nefret edileni ve en  küçük görünenidir. Kendisiyle bağdaştırılan sıfatlar hep kötüleyicidir. Anaires (yok edici), Mainomenos (deli), Polydakrys (göz yaşı  döktüren) gibi nitelemeler onun bu olumsuz yanını gösterir. Savaş  alanındaki yoldaşları da kendisi kadar korkunçtur. Öfkeli Eris  (kavga), kan kırmızısı giysili Ker (ölüm), güçlü Enyo (yakıp yıkıcı) hep Ares’in yanındadır. Ares körü körüne, düşünmeden savaşır ve  yenilir. Bununla birlikte Ares; hem insanlar hem de tanrılar tarafından  bunca sevilmemesine rağmen güzeller güzeli Aphrodite’nin gönlünü  fethetmeyi başarır. Uygunsuz bir durumda yakalanmamak  için kapıya gözcü Alektryon’u diker. Fakat Alektryon nöbet tutarken uyur ve Güneş de aşıkların yaptıklarını görerek Hephaiston’a haber verir. İki aşık yatağa bağlanmış bir  şekilde Olympos’lular önünde gülünç duruma düşerler.  Fakat Alektryon da görevini yerine getirememenin  cezasını horoza dönüştürülerek öder. Bu nedenle, o  günden beri horoz her sabah öterek güneşin doğduğunu  haber verir. Yunan dünyasında hiç saygı görmemiştir. Adına hiçbir tapınak  dikilmemiştir. Hiç bir ırkın ve hiçbir kentin koruyuculuğu ona  verilmemiştir. Bunun yanı sıra Yunan dünyasında hiç saygı  görmemiş olan Ares, savaşçı ve üç kıtaya silah zoruyla egemen olan Romalılar tarafından en çok saygı gösterilen tanrı olarak  bilinmektedir.   Mars' ın Roma’daki tapınağında bir rahipler kurulu vardır.  Mars’ın (Roma’da bu isim ile çağrılırdı) 12 kalkanını  korurlar. Bu kalkanlardan birinin gökten düştüğüne inanılır. Roma’da Mars adına pek çok tapınak yapılmıştır. Bunlardan en bilineni İmparator Augustus’un  yaptırdığı, Mars Vindicator,  'Öç Alıcı Mars'  tapınağıdır. Yılın üçüncü ayı “Mart” bu tanrının Latince’deki adı olan Mars‘tan gelmektedir. Mart baharın  başlangıcı olduğundan, ilk takvimde yıl bu ayla  başlar. Zodyakın da ilk burcudur bu yüzden.
VENÜS (APHRODITE) Çoğalma, hayatın sürmesi ve bereketi simgeleyen ana tanrıça motifi, tanrı ve tanrıçalar arasında en eski olanıdır. Kimi ana tanrıçalar yavaş yavaş güzellik ve sevgi tanrıçası niteliğine bürünmüştür. Aphrodite bunlardan en önemlisidir. Mezopotamya'nın Inanna-Iştar'ı Suriye'de Astarte kılığına bürünmüş Klasik  çağa girilirken ana tanrıçalık niteliğini yitirerek güzellik ve aşk tanrıçası yani  Aphrodite olarak karşımıza çıkmıştır. Aphrodite, güzellik, sevgi, aşk ve sevişme tanrıçasıdır. Hemen hemen bütün Olympos tanrıları ve ölümlüler kendisine aşıktır. Aphrodite'nin pek çok  sevgilisi olmuştur. Aynı zamanda cinsel aşkı da simgeler. Kocalarına ve  sevgililerine her zaman sadık değlidir. En ilginç evliliği Zeus'la Hera'nın çirkin  oğlu Hephaistos'la olandır. Aphrodite, Hephaistos'a sadık kalmamış onu  sürekli aldatmıştır. Savaş tanrısı Ares'le birleşmesinden Phobos (bozgun), Demikos (korku) ve Harmonia (uyum) doğmuştur. Bu üç nitelik Aphrodite'nin kişiliğinin olumsuz yönlerini, çelişkilerini gözönüne  serer. Aphrodite'nin diğer önemli ilişkisi tanrı Hermes'ledir. Aphrodite ile Hermes  bazı efsanelere göre de Halikarnassos kentindeki tapınaklarında sevişmişler ve beraberliklerinden her ikisinin adını taşıyan hem kadın, hem de erkek  cinsel organlarına sahip Hermaphrodit doğmuştur. Bazı  efsanelerde Eros'da Aphrodite'nin oğlu olarak gösterilir.  Aphrodite'nin diğer sevgilileri, Adonis ve Troya kral  soyundan Ankhises'tir. Aphrodite, diğer tanrıçalar gibi zaman zaman  çok öfkelenir ve öç alması korkunçtur. Şafak  tanrıçası Eos'u sevgilisi Ares'le birlikte olduğu  için sonsuza kadar aşık olup, ıstırap çekmekle  cezalandırmıştır. Kendisine tapınmayan Lemnoslu kadınlarına  öylesine kötü bir koku vermiştir ki eşleri bile  yanlarına sokulmamıştır. Üç güzeller  yarışmasında, en güzel seçilmesi karşılığında Paris'e verdiği söz, Troya Savaşı'nın çıkmasına                    yol açmıştır. Aphrodite ağaçlardan mersin, çiçeklerden gül,  hayvanlardan kumru ve serçenin koruyusudur. Aphrodite, 2500 yıldır sanatçılar için tükemez                       bir esin kaynağı olmuştur. Aphrodite heykelleri kadın güzelliğinin ve estetiğin simgesidir.
Neden erkekler Mars’tan, kadınlar ise Venüs’ten? Tarihin ilk imkansız (yasak aşkı)
Roma freski;  “Mars ve Venüs” Pompei de Sallust Evi (VI 2-4) Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi