Gökyüzü Tanrısı Titan Uranos'un yeryüzü Tanrısı Geia'dan doğmuştur. Babası Uranos'u devirip  tahtına geçmiş ve kız kardeşi Rea ile evlenmiştir. Oğlu Zeus kendisini tahttan indirene kadar  Titan'ların ve yeryüzünün hakimiydi. Doğan tüm çocuklarının, kendisini tahttan  indireceğini bildiğinden, yutmaya başlamıştı. Rea 6. çocuğu Zeus’u doğunca  kundağın içine bir taşı sararak babasına yutturur ve Zeus'u Girit Adasına saklar.  Zeus babası Kronos'un tahtını devirip, Olympos dağında 12 tanrılar hakimiyetini  başlatır. Yunan mitolojisinde yeryüzünde hüküm sürerken bir yandan da ölüm ve  sonsuzluğa da işaret eder. Soğuk, bencil ve kısıtlayıcı Satürn tüm geleneksel  kehanetlerde felaket çöküşler bitişler şeklinde yorumlanır. Astrolojide Satürn'ün  zaman yaşlılık, ölüm kısıtlılık durma etkileri de vardır ve mitolojiye uymaktadır. Doğu’da, rengi siyaha yakın yeşil olduğundan huyu kuru ve soğuk sayılır. En büyük  kutsuz ve yomsuz yıldız. O yılın bahtına egemen olursa soğuk ve çetin olur, ölüm  çoğalır.  Birinci iklim, cumartesi günü, çarşamba gecesi, yaşlılık dönemi, kurşun,  dört ayaklı hayvanlar, yılanlar, akrepler, su kuşları, sakal, kıkırdaklar, yönlerden sol,  yakınlardan baba ve erkek kardeşlerin büyükleri, dar geçimliler, sanatla uğraşanlar,  padişaha yakın olanlar, kale savunucuları bu yıldıza bağlıdır. Zühal’in egemen olduğu dönemlerde doğanlar, büyük başlı, asık çehreli,  çirkin büyük bedenli, korkak, kuşkulu, hileci, kuruntulu, geçimsiz, yalnızlığa  düşkün olur. Yunanlılar, Kronos’u yarı beline dek çıplak, yalnız arkasıyla başının ön tarafı kapalı, bir yaşlı biçiminde betimlerler. Elinde kimi orak kimi de eğri uçlu bir bıçak bulunur. Sonradan yanına  yuvarlak bir cisim ve bir kum saati ve timsah koyarlar. Timsah zorbalığı, kum saati de zamanı imler.   Doğu minyatürlerinde, sağ elinde bir insan kafası olan, sol eliyle de insan elini tutan yaşlı bir adam; ya da  beyaz bir ata binen, sağ ilinde bir yalın kılıç bulunan yaşlı bir kişi biçiminde betimlenir.   Zühre ve Utarit; düşmanları Güneş ile Ay. Yani bu yıldızların egemen oldukları dönemde doğanlar, Zühal’in  egemen olduğu dönemde doğanlarla dost yada düşman olur.  Astrolojik Satürn hep kanun ve kurallarla ilişkilendirilmiş, çok az ruhsal anlam yüklenmiştir. Gnostikler ve  Kabalistler onu Eski Ahit’deki tiran ve kurallar konusunda katı ve takıntılarıyla bilinen baba olarak  yorumlarlar. Gerçekten de eski çağların Satürn’ü ve Yahweh arasında bir ilişki olabilir. Yahweh‘in Sabbath’tı  veya kutsal gün Saturday (Cumartesi) yani Satürn’ün günü ortak bir kaynaktan geliyor olabilirler.  Diğer yandan Baba-Tanrı olarak karşımıza çıkan erkek egemen üçleme, başka bir deyişle pederşahi sistemin en eski biçimi olarak Jüpiter, Satürn ve Uranüs üçlemesi görülüyor.   Bu dinin ve ondan asla bağımsız olamamış politik düşüncenin yüzlerce hatta  binlerce yıldan geçip bu güne gelen en sembolik halidir. Tüm bu sembolleri  yalnızca Yunan kültür dünyasında görmekle kalmıyoruz. Hemen her kültürde  bir paralel tanrı bulmak olası. Örneğin asıl baba Uranüs dünyada Veruna  olarak görülür. Satürn babasını hadım eder ve kral – tanrı olur ve sonunda o  da oğlunun ve karısının zekasına yenik düşer, tahtını Jübiter’e (Zeus) kaptırır. Jüpiter aynı “Tanrı’nın Oğlu” gibi kardeşlerini ve gelecek nesilleri güvenceye  ve barışa kavuşturmuş olur. Jüpiter ile Hıristiyanlık arasında kurulan bağ  Jüpiter’in Balık burcuyla olan ilişkisinde ve Yay burcunun din, inançlar,  insanın daha yüce bir gücün farkına varması ve felsefe ile olan ilişkisinde  kolaylıkla görülüyor. Zira erken dönem Hıristiyanlıkta balık sembolü çok sık  kullanılmıştır. Ülkemizde Kapadokya yöresindeki erken dönem kiliseleri ve  ikonaklast dönemde yapılmış yeraltı kiliselerinde "balık" sembolü çok tipiktir.
Pan Keçi ayaklı Pan, Hermes'in  oğludur. Pan; yunanca bütün  anlamına gelir. Tanrıların,  çokluk insan kılığında değil de hayvan kılığında düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan da keçi  kafalıydı; sonradan bu keçi  kafasından sadece boynuzlar  ve sakal alıkonarak, yüzü  insan yüzü oldu."  Pan, dünya nimetlerine düşkünlüğün, cinselliğin ve  hazcılığın da simgesidir. Arkadia çobanlarının çok eski bir tanrısıdır. keçi  boynuzlu ve keçi ayaklı olduğundan ötürü keçiler pan’ı  anlamında aigipan (aigis yunanca keçi demektir) da  denir. sonraları tanrı hermes’le ağaç perisi  penelope’nin oğlu sayılmıştır. yunan yorumcularına  göre tanrı hermes, oğlunu bir tavşan postuna sarıp  Olympos’a çıkarmış, çocuğun keçiliğine bütün tanrılar  gülüp alay etmişler. Pan bir gün ormanda dolaşırken syrinks adlı periye  gönül vermiş, peri ondan kurtulmak için hemen bir  sazlık oluvermiş. Syrinks ya da pandean (pan’ın kavalı, panflüt) adıyla anılan yedi düdüklü flütü o yapmış.   Umutsuz aşkını da içli içli bu sazla dile getirmiş.   Pitys adlı bir peri kızı da Pan’ı sevmiş, kendisine zorla sahip olmak isteyen rüzgar-tanrı boreas (poyraz’ın)  elinden kurtulmak için çam ağacına dönüşmüş. Pan bu  yüzden hep çam ağaçlarının altında dinlenirmiş. Çam  ağaçları da poyraz estiği zamanlar hazin hazin inleyip  uyuyan Pan’ı güneşin kavuruculuğundan korurlarmış. Öylesine korkunç bir haykırışla bağırırmış ki, panik  (pan lorlusu)’e kapılan kurtlar ve kuşlar saklanacak  delik ararlarmış. Panik durumu ve hastalıklarının isim  kaynağı olarak da gösterilir. İnsanın hayvansal yönlerini ve erkek seksüelliğini  simgeler. Pan'ın ölümünü görmüştür argos gemisinin tayfaları  gemi sık bir sazlığın yakınlarından geçerken, "tammuz, tammuz" diye bağıran sesler duyarlar ve olympos  tanrılarının, perilerin, satirlerin sonsuza dek çekip  gittiklerini anlarlar. O bunaltıcı ayın adı Temmuz'dur o günden beri. Hristiyanlık yayılırken, hristiyanların gazabını en çok çeken tanrı. pan'ın sürekli eğlence araması ilk  hristiyanlara o kadar terstir ki kişisel zevkler sonucu  ortaya çıkan her kötü durumu pan'a atfetmişlerdir.  Öldükten sonra hristiyanlar tarafından yeni bir şekle  büründürülüp şeytan'a dönüştürülmüştür.
kronos satürn: ilk imparator
ana sayfa kozmo güncel astroloji mitoloji yeme & içme sağlık & güzellik giyim & kuşam ev & dekor bağ & bahçe forum