Küçük Çılgın Canlı, talepkar, inatçı, gürültücü, cesur, aceleci. Küçük  denmesini hakaret kabul eder. Hareket, kas becerileri erken gelişir. Özgürlüğe ihtiyaç  duyar. İstekleri yerine gelmediğinde küser, sinirlenir.  Annesiyle canlı bir ilişki arar. Duygularını anında dile  getiren, açık ve direkt bir çocuktur.  İnatçılığını kırmaya  çalışmak, felaketlere yol açabilir. Ebeveynlerinden kolay  ayrılabilir. Eğlenceli Anne Güçlü, gururlu ve eğlenceli bir anne. Çocuğunu kendine  güvenli ve bağımsız yetiştirmek ister. Ona, kendini ortaya  koyan biri olmayı öğretir. Duygusal bağlara dirençlidir.  Bağımlı, sevilmek, el üstünde tutulmak isteyen bir çocuğu fazla ödüllendirmez.  Öğrenmesi Zor Dersler Sabır ve başkalarını düşünme. Eğilmez, Vahşi ve Cesur Kadın Atılgan, direkt ve dürüst. Hemcinslerini korumada da  zodyakta birincidir. Karmaşık olmayan şeyleri sever.  Duygusal olarak yaklaşılması ve sinirlendirilmesi  kolaydır. Ateşli, tutkulu istekleri vardır. Bağımsızlık ve öz-  sorumluluk ihtiyacı çok gelişmiştir. Daima ne istediğini  tam olarak bilir. Kadın erkek ilişkilerinde dostane, oğlan  çocuk tavırlı, özerk ve her an tartışmaya hazırdır.  Bağlanmayı hiçbir zaman beceremez. Başkalarını  fethetmekten hoşlanır, ama kendisini fethettirmez. Daima  kendi ihtiyaçlarını gidermeye bakar. Güçlü Yönleri  Maceraperesttir. Güçlü duyguları, spontan tepkileri vardır.  Açık sözlü ve içi hep kıpır kıpırdır. Ömür boyu kendini  genç hisseder. Asla köşesine çekilmez. Yeni, ilham veren  ve de coşkulu şeylere daima hazırdır. Heyecanlıdır. Başkalarına korkutucu gelen şeyleri o sevebilir.  Saçmalığa tahammülü yoktur. Ayrımcılığa karşı hayli duyarlıdır.  Fazlasıyla hümanisttir. Risk almaya ve çatışmaya girmeye hazırdır. Problemli Alanı Öfke ve düş kırıklığı ile karışan sürekli bir sinirlilik  içindedir. Kendine zarar verecek kadar düşüncesiz ve  gergindir. Gergin anlarında başkalarına uymakta, onları  dinlemekte ve sadece orada bulunmakta zorluk çeker.  
Hayli sabırsız, eleştiriye tahammülsüz ve mağrurdur. Temel Prensibi Hiçbir şeye katlanma Yaşam Tarzı Göçebe çadırı. Fiziksel Yapı ve Görünüş   Sportmen vücutlu koç burcu insanı, sabırsız ve aceleci bir  tavırlıdır. Tenleri genelikle açık renktir. Gözleri biraz  çekikçe ve dikkatli bakışları ve belirgin elmacık kemikleri  vardır. Şakacı o kadar da alaycı. Sıcak kanlı hemen  kendisini ortaya koyan ve empoze eden, zeki, politik ve  biraz gergindir. Savaş Tanrısı Ares (Kızıl gezegen Mars’ın yeryüzü temsilcisi) Rekabet, elde etme, savaş, spor ve cinsel fonksiyonları  yönetir. Baştanrı Zeus'un İra'dan doğan  oğludur. Afrodit ile aşk yaşamıştır. Zeus  ölümcül bir karakteri olan bu oğlunu pek  sevmez.  Jüpiter'in karısı (meşru olan karısı)  İra'dan doğmuştur. Mars fizik  varlığıyla savaşçıdır, ancak o her  anlamdaki mücadele ve elde etmeyi  içerir. Her türlü ihtiras cinsellik ve  çıkar savaşlarını da temsil eder.  Savaş destanı olan İliada'da  Homeros Ares'ten bu nedenle nefret  eder. Babası Jüpiter'de Ares'ten  hoşlanmadığını belirtir. Fakat İran Mitolojisinde kendisinden Behram olarak bahsedilir. Yoksul, düşkün, yolcu ve  zayıfların hep koruyucusu olduğundan  bahsedilir ve sevilir. Ares demircilikte de ustadır. Babasına  demir oklar dahi yapmaktadır. Koç  burcunun metali de demirdir. Koç Takımyıldızı Boğa Balık takımyıldızlarının tam  ortasında kalan küçük bir guruptur.  Hamal (arapça "kuzu" demektir) ve  Şeratan iki farkedilen yıldızıdır.
koç burcu genel özellikleri
ana sayfa kozmo güncel astroloji mitoloji yeme & içme sağlık & güzellik giyim & kuşam ev & dekor bağ & bahçe forum
yay
MERİH/MARS/MARES/ARES   Zeus’un eşi gebe kalır. Bir kız, sonra  da bir erkek doğuracağını ve bu  çocuğun göğe hükmedeceğini söyler.  Buna pek kızan Zeus, eşini yutar.  Ama az bir zaman sonra şiddetli bir  baş ağrısı tutar. Başını Promete’ya  yardırır ve kafasının içinden, tepeden tırnağa silahlı bir kız, Minerva çıkar.  Bu durum Janos’a dokunur ve Ares’i  babasız doğurur. Bir başka söylenceye göre de;  Flora’nın annesine verdiği bir tohuma  parmağıyla dokunup Ares’e hamile  kalır. Bu yüzden baharın başlangıcı Koç Burcu’nun başladığı tarihtir                     (21 Mart).   Devamı için tıklayınız.
Nev Ruz   Cemşit, ilk insan yani Yam’dır. Yam Gök’ün oğlu, Gök’ün gözü olduğundan, Nev-Ruz’un, İlkbaharda, yeryüzünün hayata kavuşmasıyla ilgili olduğu kesindir. Eski Hint ve İran’da “Mitra”, Avesta’da “Mithra” olur, yani Farsça’ya “Mihr” adıyla geçer (Mihr; Güneş, aynı zamanda sevgi, aşk demektir).  Hz. Muhammed Şubat ayına rastlayan son haccında; “Zaman, Allah’ın gökleri ve yeryüzünü yarattığı heyete döndü” buyurdu. Mekke’de, Zilhicrenin 18. günü Gadiri Humm denilen yerde; “Ben kimin velisi isem, Ali de O’nun velisidir” diye buyurdu. Şia İmamiye ve bütün Şia taraftarlarınca bu söz, Hz. Ali’nin hilafetine bir atıfta bulunma olarak kabul edildi. Bu olayın Mart’ın 17. gününe rastlamsı; Nev-Ruz’a İslamsal bir kimlik de verir. Alevi-Bektaşiler, Nev-Ruz’u,  Hz. Ali’nin doğum günü olarak sayar.        Devamı için tıklayınız